Practisch

Rolstoeldansen

Onze danslessen hebben plaats in Feestzaal Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13 te 2180 Ekeren, telkens op dinsdagavond.
De recreatieve les: van 19u30 tot 21u00
De wedstrijdgroep: van 21u15 tot 22u00
Iedereen met een mobiele beperking die gebruik maakt van een mechanische of elektrisch aangedreven rolstoel kan deelnemen, maar indien je hulp nodig hebt voor toiletbezoek of ondersteuning bij het voortbewegen van de rolstoel dien je zelf voor begeleiding te zorgen.

De lessen werden in oktober 2020 onderbroken door de corona-maatregelen maar worden nu hervat. We gaan in de maanden juli en augustus verder om de 14 dagen op 13 juli - 27 juli en 10 augustus.
* Kennismakingsles op 31 augustus
* Start van de lessen op 7 september  
* verder op 14 september
* 5 - 12 en 19 oktober
* 9 - 16 en 30 november
* 7 - 14 en 21 december (Kersfeest)

Lidgeld en lesgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 10 pp, inclusief verzekering. Voor een reeks van 10 lessen betaal je € 50.
Een begeleider betaalt 10 € per jaar voor de verzekering maar neemt kosteloos deel aan de lessen.
Betalen kan tijdens de eerste lessen of via storting op rekeningnummer: BE58 7360 0087 4579 * tav Dansprovant vzw, Grotstraat 5, 2290 Wuustwezel

Op onze lessen is iedereen welkom voor een kosteloze kennismaking, maar graag een seintje als je eens wil komen kijken:
Info: Leona Pellens - lpellens@hotmail.com - 0475/417 813

Stages
​We voorzien ook in de mogelijkheid van kijk- en doestages voor studenten. De studenten kunnen een rolstoeldansles kosteloos bijwonen en er ook aan deelnemen. Maximaal drie studenten per les. Voorafgaandelijk en tijdig aanvragen bij Leona Pellens, lpellens@hotmail.com, 0475 417 813.

Onze corona-maatregelen tijdens de danslessen
We volgen de richtlijnen van de overheid en inmiddels zijn al onze lesgevers, dansers en begeleiders volledig gevaccineerd. Indien je zelf of jouw begeleider nog niet gevaccineerd zijn dien je dit te melden. 

Parkitango


In samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga start Dansprovant in september met Argentijnse tango voor parkinsonpatiënten met begeleider.
Bij de Argentijnse tango evolueren de dansparen op de typische muziek over de dansvloer. De  ritmische stappende bewegingen maken deze dans erg geschikt voor mensen met de ziekte van Parkinson.  Het bevordert op termijn het zelfvertrouwen bij het stappen, de balans binnen het lichaam en een rechte lichaamshouding.

Voor deze danscursus dienen de deelnemers een begeleider mee te brengen, die tevens meedanst, dit om het vallen te voorkomen. Niettemin is enige loopautonomie vereist.
De danscursus wordt begeleid door een vertegenwoordiger van de Vlaamse Parkinson Liga.  Iedereen kan deelnemen ongeacht zijn fysieke mogelijkheden, maar ieder bewaakt ook zijn eigen grenzen die door de lesgevers gerespecteerd zullen worden. Er wordt rekening gehouden met de verschillen in de fysieke mogelijkheden van de dansers.
Indien gewenst kunnen ook rolstoelgebruikers (met begeleider) deelnemen aan deze danslessen.  De lesgevers hebben een uitgebreide ervaring in rolstoeldansen en zijn tevens geoefende tangodansers.  Deze danscursus is geen revalidatie maar een aangename en nuttige vrijetijdsbesteding met veel aandacht voor het sociaal aspect

De lessen hebben plaats op donderdagnamiddag in de zaal Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren,
* van 14.00u tot 15.30u met nadien mogelijkheid voor een drankje en een babbel.
* de data voor 2021: 9 september – 30 september – 14 oktober – 28 oktober – 18 november – 9 december.

Kostprijs bedraagt 5 € per les. De eerste 2 lessen zijn kosteloos.
De begeleiders kunnen kosteloos deelnemen aan de lessen.
Verwacht wordt dat de deelnemers én begeleiders lid zijn of lid worden van de Vlaamse Parkinson Liga à 20 € per jaar (inclusief de verzekering).

Info en inschrijven:
Bij Raymond Thilemans * ray.thilemans@parkinsonliga.be * 0475 42 52 29
Of bij Leona Pellens, Dansprovant vzw, lpellens@hotmail.com * 0475 417 813

 

Partners

Contact


Locatie

Dansprovant
Bachlaan 9, 2960 Brecht

tel

+32 (0)475 96 57 97
+32 (0)475 41 78 13

email

jefnull@dansprovant.be
leonanull@dansprovant.be

Volg ons


 

© 2015 - 2021   All web projects