Ons verhaal

De vzw Dansprovant is een vereniging die streeft naar het fysisch en mentaal welzijn door middel van dans en dat voor iedereen. In september 2008 hebben we ons toegelegd op een specifieke dansvorm, nml. rolstoeldansen. De ervaren dansleraren Leona Pellens en Jef Boudewijns hebben toen met veel enthousiasme de schouders gezet onder dit project, en dat met de steun van de Stad Antwerpen en de Provincie Antwerpen.

In de beginjaren gingen onze danslessen door in de polyvalente zaal van het Fort van Merksem. Door de beperking van de toegankelijkheid van het domein verhuisden we naar de gezellige zaal Elcks Thuys in Ekeren, Sint-Mariaburg. We dansen er nu telkens op dinsdagavond van 19 u tot 21 u, waarna onze wedstrijddansers nog een uurtje kunnen trainen onder de begeleiding van de dansleraren.

Al vlug stelden we vast dat er in ons land nog andere rolstoeldansclubs waren maar dat de samenwerking een beetje zoek was. Met enkele actieve clubs werd eind 2009 de Belgische Rolstoeldansfederatie opgericht. Als kersverse voorzitter van de nieuwe federatie organiseerde Dansprovant in mei 2010 opnieuw een Belgisch Kampioenschap rolstoeldansen.

We kenden ook een droevig moment. Op 17 juli 2012 overleed ons bestuurslid, mede-instructeur en succesvol wedstrijddanser Frans Herremans tijdens een vakantie in Italië. Dit plotse en onvoorziene heengaan van een bijzonder geliefde vriend en instructeur sloeg iedereen met verstomming en veroorzaakte groot verdriet onder de clubleden. Frans had immers de voorbije weken de trainingen geleid en de hele groep succesvol aan de wedstrijd in Harmelen laten deelnemen.
Maar Dansprovant groeide verder in aantal leden en know how van het rolstoeldansen. Vaak treden de dansers op bij demonstraties en geven de dansleraren initiaties in tal van instellingen.

In het kader van de Belgische Rolstoeldansfederatie organiseren de aangesloten clubs om beurt de jaarlijkse “Nationale Dansdag” voor recreatieve dansers. Dansprovant zorgde voor de inrichting van de dansdag in 2014 in de evenementenhal De Populier te Zandhoven en op 17 november 2018 in het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard in Ranst. Deze laatste editie kende een record aantal deelnemers; 260 aanwezigen waaronder een 100-tal rolstoelgebruikers.

In 2016 waren Leona en Jef als lesgevers betrokken bij de organisatie van de eerste opleiding “Initiator Rolstoeldansen” van de Vlaamse Trainersschool. Deze eerste editie leverde 11 nieuwe rolstoeldans-instructeurs af waaronder drie dansers van onze eigen club. Momenteel beschikt Dansprovant over een team van zes gediplomeerde instructeurs: Leona en Jef als dansleraar, Nicole De Buck, Linda Küll, Marcel Smet en Rita Huygens als assistenten.

Enkele dansers van onze club nemen met succes deel aan wedstrijden en Leona en Jef zijn betrokken bij de organisatie van nationale wedstrijden en zelfs bij de inrichting van internationale wedstrijden onder de auspiciën van het Internationaal Paralympisch Comité. Een hoogtepunt was zeker de organisatie van het Wereldkampioenschap Rolstoeldansen op 21-22 oktober 2017 in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle door een samenwerkingsverband van Belgische clubs waarbij Dansprovant optrad als coördinator. Dit leverde voor het rolstoeldansen in Vlaanderen heel wat promotie op en België werd ermee op de kaart gezet in de internationale rolstoeldansgemeenschap. Leona en Jef worden inmiddels vaak gevraagd als jurylid op buitenlandse rolstoeldanswedstrijden.

Dansprovant werkte in 2017 mee aan het TV-programma “Overwinnaars” (VTM) waarbij Koen Wauters en zijn rolstoeldanspartner Inge Blockmans werden begeleid in een deelname aan een internationale wedstrijd in Frankfurt. Inge en Koen werden er derde in hun freestyle-categorie. Ook deze uitzending verhoogde de bekendheid van het rolstoeldansen in onze regio. In 2018 werd meegewerkt aan de TV-reeks “Team Scheire” (VRT ) met de begeleiding van een rolstoelgebruiker bij het dansen in een speciaal voor hem ontworpen elektrisch aangedreven rolstoel.

Op 10 juni 2018 vierde Dansprovant zijn 10de verjaardag. We deden dit met een gezellig samenzijn van onze dansers met hun familie en vrienden. Naast een optreden van onze eigen dansers nodigden we daarbij tevens enkele Belgische en Nederlands topdansers uit voor een demonstratie.

Eind 2018 werden enkele van onze instructeurs ingeschakeld bij rolstoeldanslessen op verplaatsing in samenwerking met de vzw Zewopa. Zo zorgt Nicole De Buck inmiddels voor danslessen in Lier en staat Rita Huygens in voor danslessen in Zwijndrecht.

Op 16 januari 2019 is de 2e editie van de VTS-opleiding “Initiator Rolstoeldansen” van start gegaan met 10 kandidaten. Leona is daarbij cursusverantwoordelijke namens de Vlaamse Trainersschool. Intussen werkt Jef mee aan een opleiding voor internationale juryleden voor het de World Para Dance Sport (Internationaal Paralympisch Comité).

Op 17 februari gaf Dansprovant een initiatie dans voor blinden en slechtzienden tijdens de “Blind (sport) Date” van Sport Vlaanderen en Parantee-Psylos in Gent. Een nieuwe uitdaging ?

 

Partners

Contact


Locatie

Dansprovant
Bachlaan 9, 2960 Brecht

tel

+32 (0)475 96 57 97
+32 (0)475 41 78 13

email

jef.boudewijnsnull@gmail.com
lpellensnull@hotmail.com

Volg ons


 

© 2015 - 2019   All web projects